J1
J2
J3
J4
回上一頁
 
您好!歡迎光臨國陽電業有限公司 服務項目:防水連接器、防水接頭、防水連接線、電動汽車接頭、電動機車接頭、電表線、測試線
 

> > >

J3


J3公線端 J3公線端
型號:3103C-A06M11xxx-xx/UT-5269
Quick Push Lock防水連接器,公線端(組裝式)


J3母線端 J3母線端
型號:3103C-A06F21xxx-xx/UT-5270
Quick Push Lock防水連接器,母線端(組裝式)


J3公線端 J3公線端
型號:3103C-A04M11xxx-01/UT-D365M1
Quick Push Lock防水連接器,公線端


J3公線端 J3公線端
型號:3103C-A02M11xxx-01/UT-D366M1
Quick Push Lock防水連接器,公線端


J3母線端 J3母線端
型號:3103C-A02F21xxx-01/UT-D365F1
Quick Push Lock防水連接器,母線端